چرخ ایران

0
سبد خرید شما خالی است
 1. چرخ خیاطی خانگی مارشال مدل 2050A

  1,031,000 تومان   980,000 تومان

  اين سري چرخ تنها چرخ گلدوزي خانگي در ايران ميابشد که سيستم اورلوک را دارد و از اين نظر چرخي بي نظير در بازار چرخهاي گلدوزي در ايران است
 2. چرخ خیاطی خانگی مارشال مدل 9000A

  2,294,000 تومان   2,180,000 تومان

  چرخ خیاطی خانگی مارشال مدل 9000 کامپیوتری فول
 3. چرخ خیاطی مارشال مدل 920s

  684,000 تومان   650,000 تومان

  چرخ خیاطی مارشال مدل 920s
 4. چرخ خیاطی سر دوز و میاندوزمارشال مدل 3050MO

  1,736,000 تومان   1,650,000 تومان

  چرخ خیاطی سر دوز و مياندوز مارشال مدل 3050MO
 5. چرخ خیاطی میاندوز مارشال مدل 3040M

  1,347,000 تومان   1,280,000 تومان

  چرخ خیاطی مياندوز مارشال مدل 3040M
 6. چرخ خیاطی سر دوز مارشال 304A

  1,010,000 تومان   960,000 تومان

  چرخ خیاطی سر دوز مارشال 304A
 7. چرخ خیاطی سر دوز مارشال مدل 303A

  947,000 تومان   900,000 تومان

  چرخ خیاطی سر دوز مارشال مدل 303A
 8. چرخ خیاطی مارشال مدل 8500H

  1,515,000 تومان   1,440,000 تومان

  چرخ خیاطی مارشال مدل 8500H
 9. چرخ خیاطی مارشال 7500A

  1,905,000 تومان   1,810,000 تومان

  چرخ خیاطی مارشال 7500A