چرخ ایران

0
سبد خرید شما خالی است
 1. چرخ خیاطی کاچیران سردوز مدل 1151

  0 تومان   0 تومان

  این مدل چهار نخ بوده و دارای بازوی آزاد می باشد.
 2. چرخ خیاطی کاچیران مدل رز 210

  0 تومان   0 تومان

  چرخ خیاطی جدید رز 210 ، سبك ترین چرخ خیاطی كاچیران است كه از 10 طرح دوخت متنوع پشتیبانی كرده كه شامل اجرای دوختهای زیگزاك ، جا دگمه،دكمه دوزی ،حاشیه دوزی ،رفو و ماسوره پیچی اتوماتیك بوده و دارای بازوی متحرك می باشد. ظاهر جدید و زیبا و استفاده از سیستم نخ بر از ویژگی های بارز این چرخ خیاطی است.
 3. چرخ خیاطی کاچیران مدل 6060D

  0 تومان   0 تومان

  چرخ خیاطی نیولایف 6060Dدر سری جدید چرخ خیاطی های كاچیران با کاورینگ زیبا ، سبك و مستحكم در رنگ های متنوع و از 139 طرح دوخت مجزا و تركیبی و قابلیت تغییر عرض دوخت بصورت متقارن، برای مصارف زیگزاك و دكمه دوزی و جا دكمه و طرحهای متنوع حاشیه دوزی ،پس دوزی ،سر دوزی، رفو و سایر امکانات پشتیبانی كرده و دارای درب اصلی و سیستم DFT ، سوزن نخ کن . بازوی آزاد ، سیستم نخ بر ، قابلیت گردوزی با قطر بالا از ویژگی های بارز این چرخ است.
 4. چرخ خیاطی کاچیران مدل 5000D

  0 تومان   0 تومان

  چرخ خیاطی نیولایف 5000Cدر سری جدید چرخ خیاطی های كاچیران با کاورینگ زیبا ، سبك و مستحكم در رنگ های متنوع و از 139 طرح دوخت مجزا و تركیبی و قابلیت تغییر عرض دوخت بصورت متقارن، برای مصارف زیگزاك و دكمه دوزی و جا دكمه و طرحهای متنوع حاشیه دوزی ،پس دوزی ،سر دوزی، رفو و سایر امکانات پشتیبانی كرده و دارای درب اصلی و سیستم DFT ، سوزن نخ کن . بازوی آزاد ، سیستم نخ بر ، لامپ LEDو قابلیت گردوزی با قطر بالا از ویژگی های بارز این چرخ است.
 5. چرخ خیاطی کاچیران مدل 5000C

  0 تومان   0 تومان

  چرخ خیاطی نیولایف 5000Cدر سری جدید چرخ خیاطی های كاچیران با کاورینگ زیبا ، سبك و مستحكم در رنگ های متنوع و از 139 طرح دوخت مجزا و تركیبی و قابلیت تغییر عرض دوخت بصورت متقارن، برای مصارف زیگزاك و دكمه دوزی و جا دكمه و طرحهای متنوع حاشیه دوزی ،پس دوزی ،سر دوزی، رفو و سایر امکانات پشتیبانی كرده و دارای درب اصلی و سیستم DFT ، سوزن نخ کن . بازوی آزاد ، سیستم نخ بر ، لامپ LEDو قابلیت گردوزی با قطر بالا از ویژگی های بارز این چرخ است.
 6. چرخ خیاطی کاچیران مدل 4084D

  0 تومان   0 تومان

  چرخ خیاطی نیولایف 4084در سری جدید چرخ خیاطی های كاچیران با کاورینگ زیبا ، سبك و مستحكم در رنگ های متنوع و از 84 طرح دوخت مجزا و تركیبی و قابلیت تغییر عرض دوخت بصورت متقارن، برای مصارف زیگزاك و دكمه دوزی و جا دكمه و طرحهای متنوع حاشیه دوزی ،پس دوزی ،سر دوزی، رفو و سایر امکانات پشتیبانی كرده و دارای درب اصلی ، سوزن نخ کن . بازوی آزاد ، سیستم نخ بر ، و قابلیت گردوزی با قطر بالا از ویژگی های بارز این چرخ است.
 7. چرخ خیاطی کاچیران مدل 1149

  0 تومان   0 تومان

  چرخ خیاطی نیولایف 1149 در سری جدید چرخ خیاطی های كاچیران قرار دارد كه از 84 طرح دوخت تركیبی , با قابلیت اجرای دوختهای زیگزاك ،جا دكمه ،پس دوزی ،سر دوزی، حاشیه دوزی ، رفو و سایر امکانات پشتیبانی و دارای درب اصلی وسبك ومستحكم است. بازوی آزاد، نخ بر و قابلیت گردوزی با قطر بالا از ویژگی های بارز این چرخ است. همچنین به جهت سهولت در كار انتخاب طرح، بصورت دكمه ای و برگرفته از تكنولوژی روز كمپانی فاف كشور آلمان انجام می گیرد.
 8. چرخ خیاطی کاچیران مدل 1139D

  0 تومان   0 تومان

  چرخ خیاطی نیولایف 1139D در سری جدید چرخ خیاطی های كاچیران قرار دارد كه از 84 طرح دوخت تركیبی , با قابلیت اجرای دوختهای زیگزاك ،جا دكمه ،پس دوزی ،سر دوزی، حاشیه دوزی ، رفو وسایر امکانات پشتیبانی و دارای درب اصلی وسبك ومستحكم است. بكار گیری سیستم DFT ، بازوی آزاد، نخ بر ، سوزن نخ كن و قابلیت گردوزی با قطر بالا از ویژگی های بارز این چرخ است. همچنین به جهت سهولت در كار انتخاب طرح، بصورت دكمه ای و برگرفته از تكنولوژی روز كمپانی فاف كشور آلمان انجام می گیرد
 9. چرخ خیاطی کاچیران مدل 1139

  0 تومان   0 تومان

  چرخ خیاطی نیولایف 1139 در سری جدید چرخ خیاطی های كاچیران قرار دارد كه از 84 طرح دوخت تركیبی , با قابلیت اجرای دوختهای زیگزاك ،جا دكمه ،پس دوزی ،سر دوزی، حاشیه دوزی ، رفو وسایر امکانات پشتیبانی و دارای درب اصلی وسبك ومستحكم است. بازوی آزاد، نخ بر ، سوزن نخ كن و قابلیت گردوزی با قطر بالا از ویژگی های بارز این چرخ است. همچنین به جهت سهولت در كار انتخاب طرح، بصورت دكمه ای و برگرفته از تكنولوژی روز كمپانی فاف كشور آلمان انجام می گیرد.